Slachthuis moet Nijmegen inzage in boeken geven

Het gestopte slachthuis Hilckmann moet de gemeente Nijmegen inzage geven in de boeken. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald in het kort geding dat Nijmegen had aangespannen.

Hilckmann, dat eind februari plotseling dichtging, moet laten zien wat er is gedaan met het voorschot van 21 miljoen euro dat Nijmegen vorige zomer betaalde voor verhuizing van het bedrijf naar Noord-Brabant. De gemeente vreest dat de miljoenen voor andere doelen zijn gebruikt dan de voorgenomen verhuizing. Volgens Hilckmann is ruim 9 miljoen euro opgegaan aan het aflossen van een hypotheek en een lening en is de rest verdwenen in de bedrijfsexploitatie. Dat geld is volgens het slachthuis niet meer te traceren.

Als het bedrijf de verlangde inzage niet binnen twee weken verschaft, moet het Nijmegen 50.000 euro betalen voor elke dag dat het in gebreke blijft, met een maximum van 11 miljoen euro. (NRC)