Gestopt slachthuis Hilckmann moet Nijmegen inzage geven in boeken

Het gestopte slachthuis Hilckmann moet de gemeente Nijmegen inzage geven in de boeken. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald in een kort geding dat door de gemeente was aangespannen. Het bedrijf moet aantonen wat er is gebeurd met het voorschot van 21 miljoen euro dat Nijmegen afgelopen zomer betaalde voor een verhuizing van Hilckmann naar Brabant.

De gemeente wil weten wat er is gebeurd met het geld, omdat gevreesd wordt dat de miljoenen voor andere doelen zijn gebruikt dan de voorgenomen bedrijfsverplaatsing. Volgens Hilckmann is dat onmogelijk: ruim negen miljoen euro ging op aan het aflossen van een hypotheek en lening en de rest verdween in de bedrijfsexploitatie. Dat geld is volgens het slachthuis niet meer te traceren.

De Arnhemse rechter oordeelt nu dat het bedrijf alsnog documenten moet overleggen waaruit blijkt dat het geld niet een andere bestemming heeft gekregen dan wat Hilckmann zelf beweert. Als ze dat niet binnen twee weken doet, moet het bedrijf Nijmegen 50.000 euro betalen per dag dat het in gebreke blijft, met een maximum van elf miljoen euro. Over de vraag of de onderneming de 21 miljoen euro wel daarvoor had mogen aanwenden, deed de rechter in het kort geding geen uitspraak.

De gemeente en het slachthuis liggen met elkaar in de clinch sinds de directie de stekker trok uit de verlieslijdende onderneming omdat een Chinese exportvergunning niet werd verkregen. Voor die verplaatsing had Nijmegen wel al 21 miljoen euro betaald. Volgens de gemeente was een deel van de koopsom bedoeld voor de verhuizing en behoud van werkgelegenheid op de nieuwe locatie. Nijmegen eiste daarnaast dat Hilckmann alvast 5 procent van de koopsom zou terugbetalen. Die vordering wees de rechter af. Eerder gaf de gemeente aan dat het een bodemprocedure start om minimaal 7,5 miljoen euro terug te eisen van het slachthuis. (NRC)