Laagste energieverbruik in Nederland in twintig jaar

Wel steeg het gebruik van kolen in 2015.

De kolencentrale van RWE/Essent in Eemshaven. Foto Bram van de Biezen / ANP

Het energieverbruik in Nederland bereikte afgelopen jaar het laagste niveau in twintig jaar. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal gebruikten particulieren en de industrie samen circa 3.000 petajoule (PJ). Een petajoule komt ruwweg overeen met 31,6 miljoen kubieke meter aardgas of met 278 miljoen kilowattuur elektriciteit.

Het CBS verklaart de daling door een flink verminderd energiegebruik door de petrochemische energie. Die verwerkte in 2015 veel minder aardolie tot plastic dan in het jaar daarvoor. Ook was er door groot onderhoud in meerdere fabrieken minder energie nodig.

Kolengebruik toegenomen

Wel steeg het gebruik van kolen aanzienlijk en bedroeg bijna 15 procent van het totaal. Dat was in 2010 nog 9 procent. Het aandeel aardgas is de afgelopen jaren juist teruggelopen. Die oude kolencentrales sloten eind 2015 hun deuren, maar hebben dat jaar nog wel volop gedraaid.

    • Casper van der Veen