Kabinet komt niet tegemoet aan privacykritiek op tapwet

Wel komt er een oplossing voor de kosten die telecomproviders moeten maken voor de tapkosten.

Archiefbeeld. Foto Remko de Waal / ANP

Het kabinet heeft de breedgedragen kritiek op een nieuwe wet die het op grotere schaal aftappen van dataverkeer mogelijk maakt, naast zich neer gelegd. Dat melden de Volkskrant en de NOS, die het nog geheime wetsvoorstel online hebben gezet. Honderden particulieren, bedrijven en instellingen hadden hun zorgen geuit over mogelijke privacybezwaren. Wel komt Den Haag de providers tegemoet in de financiering van de taps.

Twee weken geleden ging de ministerraad met het wetsvoorstel voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) akkoord. Daarmee krijgen komen er uitgebreidere mogelijkheden om communicatiekabels, waar onder meer internet- en mobiele telefoonverkeer overheen gaat, af te luisteren. Critici vreesden echter privacyschendingen doordat de wet de overheid in staat stelt grote hoeveelheden data te verzamelen over burgers.

Volgens het nieuwste wetsvoorstel is voor het aftappen van communicatiekabels wel vooraf toestemming nodig van een onafhankelijke commissie. In de conceptversie was die nog niet nodig. Voor het tappen van advocaten en journalisten moet de rechtbank goedkeuring geven.

Lees meer over de inhoud van het wetsvoorstel zoals dat door het kabinet werd goedgekeurd: Inlichtingendiensten mogen voortaan kabel aftappen

Kritiek

Over de wet is in september een internetconsultatie gehouden. Volgens de Volkskrant zijn daar 1.100 reacties op gekomen, waarvan er ruim vijfhonderd openbaar gemaakt zijn. Onder meer het College voor de Rechten van de Mens, VNO-NCW en MKB-Nederland en Amnesty International uitten hun zorgen over de mogelijkheid om de kabel af te tappen, omdat die een gevaar zou kunnen vormen voor de privacy van burgers.

Ook diverse telecomproviders zeiden zich zorgen te maken over de privacy. Bovendien was er kritiek op het feit dat de bedrijven de kosten die gemaakt moeten worden om de kabeltaps mogelijk te maken in eerste instantie zelf moesten dragen. Daarin komt het kabinet de providers wel tegemoet, blijkt uit het wetsvoorstel. Er wordt de komende jaren extra geld, 35 miljoen in 2019 ten opzichte van 15 miljoen in 2017, voor de taps vrijgemaakt.

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet…

    • Bastiaan Nagtegaal