Deetman intimideerde slachtoffers om enquête te voorkomen

Foto: ANP

Wim Deetman heeft bestuursleden van slachtofferorganisatie KLOKK onder druk gezet om een parlementaire enquête over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk te voorkomen. Deetman, die namens de Kerk zelf het misbruik onderzocht, deed dat tijdens een gesprek op 30 maart 2012 in Den Haag. Na te zijn „geïntimideerd” door Deetman besloten de bestuursleden de Tweede Kamer niet langer om een enquête te vragen. Die was daarmee van de baan.

Dat onthult radioprogramma Argos deze zaterdag. Vier bestuursleden bevestigen door Deetman onder druk gezet te zijn, en te zijn gezwicht.

Uit e-mails in handen van Argos blijkt ook dat de secretaris van Deetman, Bert Kreemers, al langer druk uitoefende op KLOKK. Zo mailde hij KLOKK-voorzitter Guido Klabbers dat er wat hem betreft „genoeg onderzocht” was. „Ik gun het jou van harte dat mevrouw Arib, mevrouw Gesthuizen en meneer Dibi dat onderzoek [van de commissie-Deetman] nog eens dunnetjes overdoen, maar ik heb niet de innerlijke overtuiging dat ze nog met iets nieuws komen.” Volgens Kreemers is de Tweede Kamer „geen onderzoeksinstituut” en horen onder ede „een farce”.

De parlementaire enquête was tot dat moment een belangrijke eis van de slachtoffers, mede vanwege onthullingen in NRC over de onvolledigheid van het onderzoeksrapport van Deetman. Twee weken vóór het gesprek met Deetman in Den Haag schreef KLOKK nog dat er „alle reden” was om aan te dringen op een „parlementair onderzoek”. Na het gesprek verspreidde KLOKK het bericht: „Lotgenotengroepen spreken steun uit voor commissie Deetman”.

Tot dan toe was er politieke steun voor een parlementaire enquête bij PvdA, GroenLinks en SP. Kamerlid Khadija Arib (PvdA) bereidde een motie voor, maar bracht die niet in stemming toen de slachtoffers daar niet langer om vroegen.

Deetman en Kreemers ontkennen bij monde van hun woordvoerder de slachtoffers iets te hebben gevraagd. „Het antwoord hierop van de heer Deetman […] was telkens dat hij daar niet over gaat.”

In Argos is ook te horen dat veel misbruikslachtoffers zich „in de kou” gezet voelen door KLOKK. De organisatie kampte met interne problemen, waardoor negen bestuursleden opstapten. Twee van hen noemen het salaris van voorzitter Klabbers als reden voor hun vertrek. Klabbers ontvangt via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bruto maandsalaris van 6.138 euro.

In een evaluatierapport over het functioneren van slachtoffersorganisaties, deze week door VWS naar de Tweede Kamer gestuurd, wordt geconcludeerd dat de hoogte van het salaris „niet passend” is bij „de personele omvang van de organisatie en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid”.

Het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk kwam in 2010 naar buiten. Tienduizenden kinderen bleken in de jaren vijftig, zestig en zeventig op katholieke seminaries en internaten door geestelijken te zijn misbruikt. In reactie stelde de Kerk een onderzoekscommissie aan onder leiding van CDA’er Wim Deetman, oud-minister en lid van de Raad van State.