Bijna twee keer zoveel uithuisplaatsingen sinds 2005

In 2015 stonden 9.000 jongeren onder voogdij. Een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden.

Foto Roos Koole / ANP

Het komt steeds vaker voor dat jongeren onder voogdij komen te staan. In 2015 werd deze maatregel ruim 9.000 keer toegepast. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2005, zo schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat drie op de duizend jongeren onder de achttien in Nederland vorig jaar onder voogdij is geplaatst. Deze aantallen nemen jaarlijks toe. Kinderen komen onder voogdij als de ouders de verzorging of opvoeding niet aankunnen, of het kind ernstig verwaarlozen of mishandelen. In die gevallen wordt het kind dan uit huis geplaatst.

Minder strenge maatregel

Het aantal jongeren dat vorig jaar onder toezicht is gesteld, komt uit op 21.000. Het onder toezicht stellen van een kind is een minder strenge maatregel dan het onder voogdij komen te staan.

Bij ondertoezichtstellingen wordt het ouder gezag wel beperkt, maar kan het kind thuis blijven wonen, waarbij een gezinsvoogd toezicht houdt. Ook kan het kind in een pleeggezin of instelling worden geplaatst. In 2009 werd deze maatregel 33.000 keer opgelegd, een daling ten opzichte van 2015.

    • Maarten Back