Europese Commissie maant Nederland over kapitaaleisen

Nederland is te laks met het omzetten van Europese regels over kapitaaleisen voor banken en andere financiële instellingen in nationale wetten. De Europese Commissie gaf Nederland daarom donderdag een laatste waarschuwing. Onderneemt Nederland binnen twee maanden geen actie, dan dreigt een gang naar de Europese rechter. Het draait om de Europese richtlijn die onder meer regelt dat banken bepaalde buffers moeten hebben om schokken op te kunnen vangen. De richtlijn maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om de Europese bankensector te reguleren. Tijdens de laatste economische crises moesten verschillende banken worden gered met belastinggeld. Het ministerie van Financiën erkent dat een deel van de richtlijn nog moet worden doorgevoerd. „Deze omissie zal zo spoedig mogelijk worden hersteld.” Ook België, Letland en Slowakije kregen een aanmaning uit Brussel. (ANP)