Voetstuk

De kat heeft gemeen met de heilige dat zijn verering geen aanwezigheid in vlees en bloed vereist. Hij manifesteert zich ook op steen, stof en karton.