Slachthuis moet Nijmegen inzage geven in boeken

Hilckmann moet de gemeente informatie geven over de besteding van 21 miljoen euro. Het geld was bedoeld voor een verhuizing, maar die kwam er niet.

Medewerkers van het gestopte slachthuis protesteerden afgelopen maand op het Nijmeegse stadhuis. Zij zijn boos op het slachthuis omdat een - volgens hen -beloofd sociaal plan er niet kwam. Foto Flip Franssen

Het gestopte slachthuis Hilckmann moet de gemeente Nijmegen inzage geven in de boeken. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald in een kort geding dat door de gemeente was aangespannen. Het bedrijf moet aantonen wat er is gebeurd met het voorschot van 21 miljoen euro dat Nijmegen afgelopen zomer betaalde voor een verhuizing van Hilckmann naar Brabant.

De gemeente wil van het slachthuis weten wat er is gebeurd met het geld, omdat gevreesd wordt dat de miljoenen voor andere doelen zijn gebruikt dan de voorgenomen bedrijfsverplaatsing. Volgens Hilckmann is dat niet mogelijk: ruim negen miljoen euro ging op aan het aflossen van een hypotheek en lening en de rest verdween in de bedrijfsexploitatie. Dat geld is volgens het slachthuis niet meer te traceren.

De Arnhemse rechter heeft nu echter geoordeeld dat het bedrijf alsnog documenten moet overleggen waaruit blijkt dat het geld niet een andere bestemming heeft gekregen dan Hilckmann zelf beweert, de reguliere bedrijfsvoering. Als ze dat niet binnen twee weken doet, moet Hilckmann Nijmegen 50.000 euro per dag betalen, met een maximum van elf miljoen euro.

Over de vraag of de onderneming de 21 miljoen euro wel voor exploitatie had mogen aanwenden, deed de rechter in het kort geding geen bindende uitspraak. Volgens de rechtbank had de gemeente het geld in een depot apart moeten zetten als het van mening was dat het niet voor bedrijfsvoering gebruikt mocht worden. Dat laat echter onverlet dat Hilckmann “een verplichting” had het geld uiteindelijk ten goede te laten komen van de “bedrijfsverplaatsing en voortzetting van de bedrijfsactiviteiten”, aldus de rechter.

Verhuizing naar Brabant

De gemeente en het slachthuis liggen met elkaar in de clinch sinds de directie besloot de stekker uit de verlieslijdende onderneming te trekken omdat een Chinese exportvergunning niet werd verkregen. Voor die verplaatsing had Nijmegen wel alvast 21 miljoen euro betaald, op een totale koopsom van 27,6 miljoen euro. Met het geld wilde de gemeente de onderneming uitkopen om huizen te kunnen bouwen op de plek waar Hilckmann was gevestigd. Volgens de gemeente was een deel van de koopsom bedoeld voor de verhuizen en behoud van werkgelegenheid op de nieuwe locatie.

Nijmegen eiste daarnaast in het kort geding dat Hilckmann alvast 5 procent van de koopsom zou terugbetalen, maar die vordering wees de rechter af. Eerder gaf de gemeente al aan dat het een bodemprocedure zal starten om minimaal 7,5 miljoen euro terug te eisen van het slachthuis.

    • Jorg Leijten