Jeugdzorginstelling Intermetzo bijna failliet

Hulp voor kinderen Intermetzo is een instelling voor specialistische zorg waar 2.300 mensen werken. Nu dreigt die om te vallen.

Intermetzo, een van de grootste jeugdzorginstellingen van het land, staat op de rand van faillissement. Dat zeggen bronnen binnen jeugdzorg en gemeenten tegen NRC. De organisatie, die hulp biedt aan 4.500 kinderen, kampt met betalingsachterstanden: gemeenten moeten naar verluidt nog „miljoenen euro’s” aan Intermetzo betalen. De organisatie is in gesprek met onder meer ambtenaren van het ministerie van VWS om een bankroet te voorkomen. Intermetzo wil de berichten „bevestigen noch ontkennen” en weigert verder commentaar.

Update 16.52: Lees het stuk van Intermetzo zelf van 21 maart jl. over interne problemen, zojuist gepubliceerd door EenVandaag.

Bij Intermetzo werken zo’n 2.300 medewerkers, verspreid over vestigingen in Flevoland, Utrecht en de Achterhoek. Zij bieden specialistische zorg aan kinderen met een veelvoud aan problemen. Denk aan verstandelijk beperkte kinderen die ook kampen met ernstige gedragsstoornissen. Een groot deel zit intern bij Intermetzo, in ‘residentiële zorg’. Een failliet Intermetzo betekent naar verwachting dat zij elders moeten worden ondergebracht en dat zij hun vaste behandelaars verliezen. Intermetzo staat er overigens al langer slecht voor. Uit de laatste bekende jaarverslagen, over 2012 en 2013, blijkt dat de instelling verlies leed.

Lees ons hele verhaal over de problemen in de specialistische zorg: Kwetsbaarste kinderen dupe van systeem

Achterstallige betalingen zijn sinds vorig jaar een bekend verschijnsel. De jeugdzorg werd toen een gemeentetaak. Grote, specialistische instellingen als Intermetzo hebben sindsdien contracten met een veelheid aan gemeenten. Elk heeft haar eigen verantwoordingseisen en ‘productcodes’ ter beschrijving van behandelsoort en -duur. Een foute code op een factuur leidt tot vertraging bij de betaling.

Veel instellingen voor jeugdzorg hebben voor miljoenen aan achterstallige betalingen tegoed van gemeenten

Intermetzo is in gesprek met gecontracteerde gemeenten (in totaal circa 200) om onduidelijkheid over de facturatie weg te nemen en de rekeningen betaald te krijgen, zo bevestigt onder meer een Twentse wethouder. Andere instellingen laten weten ook met forse openstaande rekeningen te kampen. Zo heeft de William Schrikker Groep, die zaken doet met alle 390 gemeenten, nog een bedrag tegoed van circa 7,5 miljoen euro voor vorig jaar geleverde zorg.

De wankele positie van Intermetzo staat dus niet op zich. De specialistische, ‘bovenregionale’ zorg is kwetsbaar in het gedecentraliseerde systeem, aldus instellings directeuren. Het is een optelsom, zeggen zij. Jeugdzorg-met-verblijf is duur: meer dan een ton per jaar. Onbetaalde rekeningen zijn dan al snel problematisch. De inkoop van dure zorg vergt eigenlijk samenwerking tussen gemeenten: een gezamenlijke pot, om het financiële risico te spreiden.

„Niemand voelt zich collectief verantwoordelijk”, zegt Arthur Schellekens van Jeugdzorg Nederland. Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) zegt over individuele instellingen geen uitspraken te doen. Komen die in problemen, dan kunnen zij „altijd aankloppen” bij de Transitie Autoriteit Jeugd, die een fonds beheert van het Rijk.