Gemeenten krijgen 700 miljoen voor opvang vluchtelingen

De overeenkomst moet onder meer leiden tot het sneller aan werk helpen van statushouders.

Luchtfoto van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.
Luchtfoto van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Foto John Gundlach/ANP

Gemeenten krijgen van het kabinet tot en met volgend jaar circa 700 miljoen euro voor de huisvesting en integratie van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Kabinet en gemeenten bereikten donderdag een akkoord hierover.

In totaal wordt ruwweg 500 miljoen euro vrijgemaakt voor huisvesting en integratie van statushouders. Daarbovenop komt 175 miljoen euro beschikbaar voor bijstandsuitkeringen die gemeenten de komende jaren aan vluchtelingen moeten uitkeren.

De overeenkomst moet onder meer leiden tot het sneller aan werk helpen van statushouders. Gemeenten die veel statushouders aan een woning helpen worden financieel beloond: zij krijgen van het Rijk voortaan geld per gehuisveste statushouder. Nu krijgen gemeenten nog een bedrag voor het aantal statushouders dat zij zouden moeten vestigen, maar veel gemeenten lopen achter op die taakstelling. De maatregel moet bijdragen aan de noodzakelijke doorstroming van statushouders naar de woningmarkt; nu wachten nog 16.000 statushouders in asielzoekerscentra.

Lees ook een interview met burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, deels verantwoordelijk voor opvanglocatie Heumensoord: Boven alles moet er perspectief zijn

De afspraken zijn een uitwerking van het zogenoemde bestuursakkoord dat kabinet, provincies en gemeenten eind november 2015 bereikten. Dat akkoord richtte zich primair op de noodopvang en huisvesting van asielzoekers. De afspraken van vandaag richten zich op de fase erna: de integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving, van onderwijs tot werk.

    • een onzer redacteuren