Facebook-dreiger vindt zichzelf nu een ezel

Voor de rechter „In een vlaag van verstandsverbijstering”, zegt Van L. nu, wilde hij achter Samsom en Asscher aan. De rechter vindt een taakstraf het best passend

De 58-jarige verdachte Willem van L. is slechthorend. Hij heeft trouwens verscheidene kwaaltjes, vertelt hij de politierechter in Dordrecht, Niels Doorduijn. Van L. heeft ook suikerziekte, een zwak hart en rugklachten. „Een soort hernia.” Hij is arbeidsongeschikt en leeft van een uitkering. Maar, zoals gezegd, deze donderdagmiddag is hij vooral behoorlijk doof. Van L. krijgt desgevraagd toestemming zijn stoel vlak voor de rechter te zetten zodat hij zijn eigen strafzaak goed kan volgen.

Achter het scherm van de computer in zijn woning in Barendrecht, was de vrijwel kale, brildragende verdachte vorig jaar 6 oktober een stuk strijdbaarder. Op de Facebook-pagina van de PvdA bedreigde hij PvdA-leider Diederik Samsom en minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) met de dood. Van L. schreef onder meer:

„Hee Samsom ik wil even 1 ding laten weten als er ook maar iets gebeurd met mijn vrouw of dochter omtrend die stinkende vluchtelingen kom ik achter je aan dit is geen bedreiging maar een 100% niet overdreven belofte jij hebt ze onder andere tenslotte naar binnen gehaald stinkbak dat je er bent.”

De verdachte geeft meteen ruiterlijk toe de bedreigingen te hebben geuit. „Dat klopt meneer de rechter. Ik handelde in een vlaag van verstandsverbijstering”, zegt Van L. „Je wordt gehersenspoeld op dat internet vanwege de vluchtelingencrisis”, zegt hij. De verdachte is naar eigen zeggen bang voor de komst van buitenlanders. Hij vindt het verschrikkelijk dat Samsom heeft gezegd dat Nederland jaarlijks 200.000 vluchtelingen kan herbergen. „Het gaat me meer om de mensen met kwade bedoelingen. Je kunt wachten tot hier iets gaat gebeuren”, aldus Van L. Maar dat bedreigen had hij natuurlijk niet moeten doen. Hij zegt de twee politici inmiddels excuses te hebben aangeboden. „Ik heb er eeuwig spijt van. Als een kleine jongen.”

De rechter is daar niet meteen van overtuigd. Van L. heeft in 2013 ook via het internet Samsom bedreigd. Die zaak is toen volgens officier van justitie Merel Dekkers wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Ook die bedreiging geeft Van L. nu toe. „Ik ben een ezel. Ik had eerder gestraft moeten worden.”

Samsom en Asscher voelden zich volgens Dekkers „ernstig bedreigd” en deden daarom aangifte. De aanklager spreekt van „een ernstig strafbaar feit”. Het openlijk bedreigen van politici „zorgt voor gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. Dit is beneden alle peil. Politici moeten ongestoord hun werk kunnen doen.” Ze eist wegens „het bedreigen van twee gezagsdragers” een werkstraf van veertig uur.

Rechter Doorduijn vraagt vijf minuten bedenktijd om „een passende straf” te formuleren. Dan komt de magistraat terug en vertelt dat „er een hele hoop troep op Facebook en het internet zit. Het is vervelend als je dat in je mik krijgt.” Iemand die zich aan die vervuiling schuldig maakt, verdient een werkstraf. Dat de verdachte zegt dagelijks „niet meer dan twee kopjes” te kunnen afwassen, maakt weinig indruk. De reclassering moet maar een passende klus vinden. Van L. krijgt een taakstraf van dertig uur of anders vijftien dagen celstraf. „Ik hoop dat u nu ook oud en wijs genoeg zult zijn om met het bedreigen op te houden. Doet u het nog een keer dan loopt de straf op.”

„U bent mild genoeg voor mij geweest”, zucht Van L. Hij zegt zijn lesje te hebben geleerd. Samsom en Asscher „zullen van mij nooit geen last meer hebben.”

    • Marcel Haenen