FC Twente sluit akkoord met belangrijkste schuldeisers

FC Twente is met oud-bestuurders tot een overeenstemming gekomen over de kwijtschelding van een fors deel van vorderingen die zij nog hadden op de club. Ex-voorzitters Joop Munsterman en Aldo van der Laan en oud-commissarissen Hein Trebbe en Hennie ten Hag zaten voor gezamenlijk ongeveer 15 miljoen euro eigen geld in FC Twente. Zij zien nu af van een groot deel daarvan: ruim 10 miljoen euro wordt kwijtgescholden of achtergesteld. Daarboven op komt nog een dreigende boete van de fiscus die in de miljoenen kan lopen. Die zou voor een groot deel voor rekening van de oud-bestuurders komen. Het akkoord was essentieel voor de club omdat de gemeentelijke garantstelling van 32 miljoen euro pas geëffectueerd zou worden als eerst de crediteuren voor een deel afzien van hun vorderingen. Op 1 mei moet de club tegenover de KNVB aantonen orde op zaken te hebben gesteld. (NRC)