Gemeente Utrecht mocht 150 prostitutieramen inderdaad sluiten

De gemeente Utrecht mocht de vergunning voor 20 prostitutieboten aan het Zandpad en negen prostitutieramen in het centrum intrekken. Dit oordeelde de Raad van State dinsdagochtend. In 2013 moesten van de burgemeester in Utrecht alle ruim 150 prostitutieramen sluiten omdat de exploitanten zich schuldig zouden maken aan mensenhandel en uitbuiting. Raamexploitant Wegra bestreed dat en ging naar de rechter. Volgens de hoogste bestuursrechter van Nederland beschikte de burgemeester over aanwijzingen dat er „gerede kans bestaat” dat er in de toekomst slachtoffers van mensenhandel achter de ramen zouden werken. De gemeente wil de ramen in de toekomst weer openen, op een andere plek. (NRC)