Utrecht mocht prostitutieramen en -boten sluiten

In 2013 moesten in Utrecht alle prostitutieramen dicht omdat de exploitanten zich schuldig zouden maken aan mensenhandel en uitbuiting.

De prostitutiepanden aan de Hardebollenstraat in Utrecht – gesloten in dezelfde periode als de boten aan het Zandpad – staan nog altijd leeg. Ilvy Njiokiktjien

De gemeente Utrecht mocht de vergunning voor 20 prostitutieboten aan het Zandpad en negen prostitutieramen in het centrum intrekken, oordeelde de Raad van State dinsdagochtend.

In 2013 moesten van de burgemeester in Utrecht alle ruim 150 prostitutieramen sluiten omdat de exploitanten zich schuldig zouden maken aan mensenhandel en uitbuiting. Raamexploitant Wegra bestreed dat en ging naar de rechter.

Volgens de hoogste bestuursrechter van Nederland beschikte de burgemeester wel degelijk over aanwijzingen dat er “gerede kans bestaat” dat er in de toekomst slachtoffers van mensen handel achter de ramen aan de slag zouden gaan.

Signalen mensenhandel

De Raad van State wijst het verweer van Wegra af. Het gemeentebestuur baseerde zich op strafrechtelijke onderzoeken waaruit blijkt dat zich destijds aan het Zandpad veel signalen van mensenhandel hebben voorgedaan. De Raad van State:

“Zowel de managers als de beheerders en de exploitanten van Wegra hebben niet adequaat gereageerd op deze signalen van mensenhandel die zij hebben waargenomen of hadden moeten waarnemen. Ook heeft Wegra nagelaten de politie of de gemeente over deze signalen te informeren.”

Afgelopen september heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor Het Zandpad vastgesteld. Dat plan voorziet opnieuw in raamprostitutie, dicht bij de oude locatie aan het Zandpad, maar dan haaks op de oever van de Vecht. De gemeenteraad wil op deze nieuwe plek alle raamprostitutie in de gemeente Utrecht concentreren. Bij de Raad van State hebben buurtbewoners en omwonenden beroep aangetekend tegen dit bestemmingsplan.

    • een onzer redacteuren