Een op vijf ouderen heeft geen netwerk mantelzorg

Bijna één op de tien Nederlanders heeft geen sociaal netwerk voor zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit een maandag gepresenteerd rapport van het SCP. Bij ouderen of mensen met beperkingen is het zelfs circa 20 procent, dat niet zo’n netwerk voor mantelzorg heeft. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders die zelfstandig wonen hulp krijgen bij dagelijkse handelingen, vooral in het huishouden. Ze geven wat betreft zorg de voorkeur aan professionals. In het huishouden krijgen ze liever hulp van mensen binnen hun sociale netwerk. (NRC)