Raad van State kraakt verplicht lerarenregister

Het ministerie van Onderwijs legt een uiterst kritisch advies van de Raad van State naast zich neer.

De Raad van State is uiterst kritisch over plannen van het kabinet om een verplicht lerarenregister te lanceren. De Raad, de belangrijkste adviseur van de regering, noemt de invoering onder de huidige omstandigheden „prematuur” en adviseert om het wetsvoorstel te heroverwegen.

Maar dat advies heeft het ministerie van Onderwijs naast zich neergelegd; maandag ging het wetsvoorstel over het lerarenregister toch naar de Kamer. Het plan is om alle bevoegde docenten uit het basis-, voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs verplicht op te nemen in een register. Daarin valt precies te zien wie werk maakt van professionalisering en bijscholing. Wie dat niet doet, kan een aantekening krijgen en mogelijk geschorst worden. Op die manier moet de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Daar is de Raad van State het niet mee eens. De kwaliteit van het onderwijs begint bij het terugdringen van het lerarentekort en het aanpakken van het onbevoegd lesgeven.

Bovendien noemt de Raad het register paradoxaal. Aan bevoegde leraren worden eisen gesteld, maar niet aan onbevoegde leraren – die staan namelijk niet geregistreerd. Dat kan er toe leiden dat een bevoegde leraar die niet aan de bijscholingseisen voldoet de klas moeten verlaten, terwijl zijn onbevoegde collega gewoon zou kunnen doorwerken.

Volgens de Raad van State is het niet duidelijk aan welke eisen de beroepsgroep van docenten moet voldoen. Het voorgestelde register is zodoende niet te vergelijken met beroepsregisters van artsen en advocaten. Het lerarenregister zou een inventarisatie worden met gevolgde bijscholingscursussen.

Het is bovendien onduidelijk wat er gebeurt met bevoegde docenten die niet meer aan de eisen voldoen. Die zouden dan geen les meer mogen geven, maar wel in dienst van de school blijven.

Het register is een initiatief van de Onderwijscoöperatie – waar lerarenorganisaties zoals de Algemene Onderwijsbond en Beter Onderwijs Nederland in zijn verenigd. De coöperatie laat desgevraagd weten dat er „langzaam en zorgvuldig” naar de invoering van het register wordt toegewerkt. In 2017 moeten leraren zich verplicht inschrijven. Tussen 2018 en 2022 wordt bijgehouden of je voldoende aan nascholing hebt gedaan, legt een woordvoerder uit. En pas in 2026 zullen er consequenties zijn voor leraren en docenten die zich niet bijscholen.

    • Juliette Vasterman