‘Marechaussee gaat te ver bij grenscontroles’

De Marechaussee controleert ook op drugs, iets wat de politie hoort te doen.

Vincent Jannink/ANP

De Koninklijke Marechaussee gaat bij het uitvoeren van controles in de grensstreek met enige regelmaat zijn boekje te buiten. De marechaussee hoort illegale migratie, mensensmokkel en identiteitsfraude tegen te gaan in de grensgebieden, maar houdt zich ook bezig met taken die in principe worden uitgevoerd door de Nationale Politie, schrijft Trouw op basis van een onderzoek van de Universiteit Leiden.

Hoewel het geen hoofdtaak van de marechaussee is, mag de dienst wel actie ondernemen als er een concrete verdenking is van criminaliteit. Volgens hoogleraar Maartje van der Woude (Universiteit Leiden), die het onderzoek deed, is die verdenking er vaak echter niet.

Van der Woude reed meer dan 800 uur mee met de teams van het Mobiel Toezicht Veiligheid en sprak met medewerkers van de dienst.

“De veiligheidspet lijkt door sommigen niet alleen belangrijker, maar ook leuker te worden geacht dan de vreemdelingenpet. Jongere marechaussees lijken in het bijzonder gebrand te zijn op het vangen van boeven in plaats van op het toezicht houden op de Vreemdelingenwet.”

Het aanhouden van criminelen zonder daarvoor bevoegdheid te hebben, is volgens Van der Woude onwenselijk en zou bijdragen “aan de onheuse beeldvorming dat migratie en criminaliteit altijd samengaan”.

Kentekens en huidskleur

Uit het onderzoek blijkt dat bij controles van voertuigen door de marechaussee vooral wordt gelet op kentekens en huidskleur. Roemeense, Bulgaarse en andere Oost-Europese kentekens zijn verdacht, terwijl Poolse kentekens minder aandacht krijgen. De huidskleur van inzittenden werd gebruikt om een inschatting te maken van hun nationaliteit.

De meeste auto’s die worden gecontroleerd hebben Nederlandse inzittenden, gevolgd door Belgen en Duitsers.

    • Bas Tooms