Kort na de infectie zijn mensen vijf jaar ouder

Hiv-patiënten verouderen sneller dan normaal. Uit analyse van hun DNA blijkt dat hun biologische leeftijd gemiddeld met vijf jaar hoger is dan hun kalenderleeftijd. De veranderingen in het DNA lijken op te treden direct na de infectie, en zijn dus waarschijnlijk niet het gevolg van de medicijnen maar van het virus zelf.

Dat schreven Amerikaanse onderzoekers van de University of California vorige week in Molecular Cell. Ze schatten dat de versnelde veroudering gepaard gaat met een 19 procent verhoogd sterfterisico per jaar. De onderzoekers noemen het ‘epigenetische veroudering’, iets wat eerder ook bij Downsyndroom en posttraumatische stress is beschreven.

Hoogleraar Interne Geneeskunde Peter Reiss van het AMC in Amsterdam noemt de Amerikaanse conclusies nog wel „prematuur”. Hij bestrijdt niet dat hiv-patiënten mogelijk vroeger verouderen, maar plaatst kanttekeningen bij de studie. „Ze vermelden geen details van bijvoorbeeld leefstijl, terwijl het aannemelijk is dat die verschilt tussen de deelnemers met hiv en de controlegroep. Ook infecties als syfilis zouden van invloed kunnen zijn. Deze studie geeft dus geen uitsluitsel.”

Dat hiv-patiënten mogelijk anders verouderen dan normaal is pas recent onderkend. Tot begin jaren negentig, toen er nog geen goede virusremmers waren, overleden ze vrijwel allemaal voortijdig aan aids.