The Godfather RTL 7, 20.30-0.10u.

None

(Francis Ford Coppola, 1972). The Godfather maakte van het genre van de gangsterfilm een historisch epos met de allure van een Shakespearedrama. Coppola noemt het een ‘drama over een koning met drie zonen’, een verwijzing naar de koningsdrama’s van Shakespeare. De immens populaire film gaan over familie. Coppola maakte het persoonlijk door er details van zijn eigen familiegeschiedenis in te verwerken. Een familie die van Sicilië naar Amerika kwam en langzaam inburgerde: Amerika als ultieme ‘melting pot’. Ware het niet dat de Corleones een geval apart zijn, met een peetvader als hoofd van het gezin dat leeft volgens de erecodes van de maffia. Maar er is meer. De Corleones staan symbool voor nietsontziend kapitalisme, met als kanttekening dat The Godfather zijn moordzuchtige hoofdpersonen behoorlijk aantrekkelijk presenteert, waardoor deze kritiek op hebzucht en machtswellust (bijna) teniet wordt gedaan. Hoewel hij talloze moordopdrachten geeft, wekt Michael Corleone’s kalme koelbloedigheid eerder bewondering dan afschuw.

    • André Waardenburg