Correcties & Aanvullingen

Ban Ki-moon

VN-chef Ban Ki-moon is woensdag in eerste instantie wel met rode loper ontvangen door de Tweede Kamer (in: Een zijzaal voor Ban Ki- moon, 21/4, p. 12). Hij verliet het gebouw langs een andere uitgang zonder rode loper en erehaag.

Topinkomens

In De (on)maakbaarheid van topinkomens in de publieke sector (13 april, p. 6/7) staat dat een topinkomen 179.000 euro is, exclusief pensioenpremie. Dat is inclusief pensioenpremie. Verder staat bij de grafiek dat er sprake is van overschrijdingen van de Balkenende-norm van 179.000 euro. Dat moet zijn: overschrijdingen van de toepasselijke norm, die voor de sectoren wonen, gezondheidszorg, cultuurfondsen en onderwijs uit een reeks van uiteenlopende bedragen bestaat.