Advies: plaats vluchtelingen waar werk is

Werkmatching zou vluchtelingen helpen bij een snellere integratie in Nederland.

In een nieuw advies wordt aanbevolen om vluchtelingen te verspreiden op basis van werkmatching.
In een nieuw advies wordt aanbevolen om vluchtelingen te verspreiden op basis van werkmatching. Foto: ANP/REMKO DE WAAL

Van vluchtelingen met een verblijfsvergunning zal veel eerder dan nu gebeurt worden nagegaan of ze kunnen werken en waar in Nederland ze dan het beste kunnen gaan wonen. Werkgevers, vakbonden, gemeenten en maatschappelijk organisaties hebben dat bedacht in de werkgroep ‘Werk en Integratie Vluchtelingen’ van het ministerie van Sociale Zaken.

Het is de bedoeling dat er deze zomer in één asielzoekerscentrum mee wordt begonnen, vanaf het najaar zou het in zes azc’s zover moeten zijn. Wanneer asielzoekers horen dat ze mogen blijven, zal het gesprek ook gaan over diploma’s en werkervaring. Arbeidsmarktexperts proberen op basis daarvan een ‘match’ te bedenken met gemeenten – ict’ers hebben misschien meer kans in de regio rond Eindhoven – of een spreiding voorstellen, waardoor bijvoorbeeld niet alle kansrijken onder de asielzoekers in Amsterdam terecht komen. En een boer stuur je niet naar een grote stad.

UWV betrokken

Nu wachten asielzoekers zes tot maximaal 15 maanden voordat ze horen of ze in Nederland mogen blijven. Vanaf het moment dat ze een status hebben, weten ze naar welke gemeente ze gaan. Maar dan duurt het gemiddeld acht maanden voordat ze een huis hebben – en meestal krijgen ze daarna van de gemeente te horen: leer eerst maar Nederlands. De officiële inburgering, waarover mensen drie jaar mogen doen, begint pas als een vluchteling met een status heeft.

Op het ministerie van Sociale Zaken wordt niet verwacht dat de werkmatching altijd goed zal uitpakken: die moet passen in de getalsmatige spreiding van asielzoekers over de bijna 400 gemeenten. Ze gaan er wel uit dat het vluchtelingen en gemeenten helpt als er zo snel mogelijk wordt gekeken naar wat iemand kan – of kan leren. De arbeidsmarktexperts die erbij betrokken worden, komen van uitkeringsinstantie UWV of sociale diensten.

Alle vluchtelingen screenen op werkmogelijkheden

De sociale partners, vluchtelingenorganisaties en de gemeenten kwamen in november bij elkaar om plannen te bedenken voor snellere integratie van de steeds grotere aantallen vluchtelingen. Er is berekend dat er 350 extra taaldocenten nodig zijn en het aantal plekken op de eenjarige opleiding is uitgebreid. Tegelijk zijn er volgens betrokkenen meer aanmeldingen van mensen die taaldocent willen worden dan opleidingsplaatsen.

Doel is dat alle vluchtelingen met een vergunning worden gescreend op werkmogelijkheden. Het is nog niet bekend op welke locaties dat zal gebeuren. Als een betaalde baan er niet in zit, zouden vluchtelingen makkelijker aan vrijwilligerswerk moeten kunnen komen. Voor alle asielzoekers, ook zonder status, worden de procedures om daarvoor een vergunning te krijgen, makkelijker.

    • Petra de Koning