Aantal meldingen euthanasie opnieuw gestegen

Vorig jaar overleden 5516 mensen door euthanasie. In de meeste gevallen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos lijden.

Foto: ANP/Koen van Weel

Het aantal meldingen van euthanasie is afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie. Vorig jaar overleden 5516 mensen door euthanasie, een stijging van vier procent vergeleken met het voorgaande jaar. Deze stijging is minder groot dan voorgaande jaren. In de meeste gevallen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos lijden.

Opvallend was de stijging van het aantal gevallen van euthanasie van patiënten met een uitbehandelde psychiatrische aandoening en dementie. Het aantal gevallen van euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening is gestegen van 41 naar 56 in 2015.

Dementie

Ook steeg het aantal patiënten met dementie dat euthanasie kreeg van 81 naar 109. In de meeste gevallen ging het vorig jaar om mensen die zich in de beginfase van de ziekte bevonden. Zij werden wilsbekwaam geacht. In enkele gevallen betrof het patiënten in verder gevorderd stadium van dementie. Zo bespreekt het jaarverslag een casus van een vrouw met Alzheimer bij wie een geriater geen uitspraak kon doen over haar wilsbekwaamheid. Volgens een andere arts was de patiënt wel wilsbekwaam en was er dus sprake van een ‘vrijwillig en weloverwogen verzoek’. Het jaarverslag laat zien dat de praktijk zich soms op de rand van de wet bevindt.

In vier van de euthanasiegevallen zou de arts onzorgvuldig hebben gehandeld. Deze meldingen zijn doorgestuurd naar de betrokken toezichthoudende instanties.