Huurprijzen sociale woningen stijgen minder hard

Per juli 2016 gaan de prijzen van sociale huurwoningen met 1 procent omhoog.

Een huurwoning in Zoetermeer.
Een huurwoning in Zoetermeer. Foto: Lex van Lieshout / ANP

De huurprijzen van sociale woningen gaan per 1 juli 2016 gemiddeld met 1 procent omhoog, blijkt uit maandag gepresenteerde cijfers van de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes. Voor de lagere inkomens (tot 34.678 euro) ligt dit percentage op 0,7. Dat is een minder sterke stijging dan in voorgaande jaren.

In 2014 steeg de gemiddelde huur nog met 3,6 procent en in 2015 met 2,2 procent. Voor de lagere inkomens stegen de huren in die jaren met respectievelijk 3,6 en 1,8 procent.

In lijn met sociaal huurakkoord

De beperkte stijging is in lijn met het sociaal huurakkoord, de vrijwillige overeenkomst tussen de corporatiekoepel en de Woonbond, de belangenvereniging van huurders. Het akkoord werd gesloten met het doel sociale huurwoningen betaalbaar te houden. Aedes-voorzitter Marc Calon:

“Corporaties staan voor hun huurders en betaalbare woningen. Niet voor niets hebben wij met de Woonbond afgesproken de huren gematigd te laten stijgen. Nu voegen we de daad bij het woord; mensen met weinig inkomen krijgen dit jaar nauwelijks huurverhoging. Dat is een goede zaak.”

Uit de enquête van Aedes onder 180 corporaties blijkt verder dat de invoering van het zogenoemde ‘passend toewijzen’ bij 93 procent van de corporaties heeft geleid tot wijzigingen in het toewijzingsbeleid. Passend toewijzen houdt in dat corporaties sinds 1 januari 2016 aan 95 procent van de huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog een woning mogen toewijzen met een huur op of onder de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag. Dit komt neer op 586,68 of 628,76 euro per maand, afhankelijk van de grootte van het huishouden.

    • Etienne Verschuren