Een op de tien Nederlanders mist sociaal netwerk voor zorg

Bij ouderen of mensen met beperkingen gaat het zelfs om ongeveer een op de vijf mensen.

Een mantelzorger helpt een oudere bij het aantrekken van haar kleding.
Een mantelzorger helpt een oudere bij het aantrekken van haar kleding. Foto: Roos Koole / ANP

Bijna één op de tien Nederlanders heeft geen sociaal netwerk voor zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit een maandag gepresenteerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bij ouderen of mensen met beperkingen gaat het zelfs om ongeveer één op de vijf mensen.

Het rapport Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 brengt in kaart hoeveel zelfstandig wonende Nederlandse volwassenen in 2014 zorg en ondersteuning ontvingen, welke soorten hulp dit waren en door wie de hulp werd geboden. Het onderzoek loopt van april 2014 tot het voorjaar van 2017. Gedurende die periode doen 7.000 zelfstandig wonende Nederlanders mee aan het onderzoek.

Eenzesde krijgt zorg en ondersteuning

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders die zelfstandig wonen hulp krijgen bij dagelijkse handelingen, vooral in het huishouden. 14 procent krijgt deze vorm van hulp. Huishoudelijke hulp wordt met name door mantelzorgers verleend, persoonlijke verzorging en verpleging is vooral in handen van publiek gefinancierde professionals. Alle zelfstandig wonenden geven wat betreft zorg de voorkeur aan publiek gefinancierde professionals. In het huishouden krijgen ze liever hulp van mensen binnen hun sociale netwerk.

Een groot deel van de totale ontvangen zorg en ondersteuning is informele hulp, dat is ondersteuning van mensen binnen de eigen sociale omgeving. Ruim 10 procent van de zelfstandig wonende Nederlanders krijgt deze vorm van hulp. Een kleiner deel van de Nederlanders ontvangt publiek gefinancierde of particuliere hulp: respectievelijk ruim 6 procent en ongeveer 3 procent.

    • Etienne Verschuren