brieven

Jarenlange schade

In NRC van 15 april Oud-rechter eist 125.000 euro van oud-griffier luidt de klacht van mr. Westenberg „door Van der Togt ben ik een paria geworden en kan ik geen cursussen meer geven aan advocaten”. Dat roept om een reactie. In 2004 is Westenberg tegen mij gaan procederen op grond van de stelling dat hij niet met advocaten heeft gebeld. Dat bleek een aperte leugen. Het bellen van Westenberg met advocaten is vijf keer door rechters vastgesteld. In 2009 moest Westenberg weg, „om verdere discussie over zijn functioneren te voorkomen”. In de media is hij ‘de liegende rechter’. Westenberg heeft zichzelf afgeschoten. Daar kan hij niemand de schuld van geven. Geeft Westenberg geen cursussen meer? Kort voor de zitting op 14 april kwam het duo Westenberg-Stein terug uit Iran, waar zij via Instituut Woltring les gaven aan Nederlandse advocaten. Deelnemers kregen achttien opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bizar. Waar is het gezond verstand van de orde gebleven? Deze man heeft jarenlang de rechterlijke macht geschaad en in opspraak gebracht.

Zihni özdil

Niet boos – dankbaar

Wat vervelend voor Zihni Özdil dat hij verpietert in Rotterdam (21/4). Het is hem blijkbaar nog niet gelukt aansluiting te vinden bij de vele eigen initiatieven die Rotterdam rijk is, zoals R’damse Nieuwe. Een netwerk van jonge, ondernemende Rotterdammers onder meer gericht op het ondersteunen van jong ondernemerschap in de stad. Wellicht heeft hij geen interesse in dergelijke initiatieven. Dat kan. Naar ik begrijp is hij op zoek naar iets anders, een andere beleving, hetgeen Amsterdam hem biedt. Zo biedt elke stad bewoners en bezoekers iets anders.

Dankbaar ben ik voor de impliciete waarschuwing die zijn column bevat, want ik ben het roerend met hem eens dat Rotterdam vooral Rotterdam moet blijven en niet ten prooi moet vallen aan Amsterdamse taferelen zoals bierfietsen, oplopende huurprijzen en hiermee samenhangende gentrificatie. Ik blijf geloven in de eigen kracht van Rotterdam, die is nog lang niet uitgeput en dat laat de ontwikkeling, die ik zelf heb mogen ervaren, van de afgelopen jaren duidelijk zien.

Annemetje Koburg, Amsterdam

    • H.J. Smit
    • Annemetje Koburg