Opinie

    • Guus Ritzen

De week waarin we de ongelijkheid in Nederland onderzochten

Zijn Nederlanders gelijk? Vergeet het maar. De voorbije dagen bleek weer hoe groot de kloof is tussen groepen in de samenleving qua geld, werk, wonen en gezondheid. En dat alles begint voor een significant stuk bij de ongelijke opleidingskansen, schreef Maarten Huygen.

Sheila Kamerman trok naar de Roostenlaan in Eindhoven. Ten westen ervan staan vooral villa’s, ten oosten huurwoningen. Wat hebben de arme en de rijke inwoners gemeen en waarin verschillen ze?

Mirjam Remie beschreef dan weer hoe de stad straks enkel voor de rijken is. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er steeds minder betaalbare woningen te vinden zijn.

Annemarie Kas en Petra de Koning praatten dit weekend met zeven fractieleiders in de Tweede Kamer over ongelijke kansen en wat ze daartegen kunnen doen.

Elke samenleving zal een zekere ongelijkheid moeten accepteren, zo besloten de commentatoren van de NRC. Maar het moet geen vloek worden.

    • Guus Ritzen