Zware druk Obama op Londen

De Amerikaanse president Barack Obama heeft vrijdagmiddag in Londen de druk op het Britse EU-referendum sterk opgevoerd. Na een Brexit, een vertrek uit de Europese Unie, zullen zij „achter in de rij moeten aansluiten” als ze een handelsakkoord met de VS willen.

Dit weekeinde vliegt Obama naar Duitsland, waar de onderhandelingen over TTIP, het handelsakkoord tussen VS en EU, worden voortgezet. Zowel de Amerikanen als de Europeanen willen die graag voor het einde van zijn ambtstermijn afronden. De timing van zijn opmerking aan de Britten moet ook in dat licht worden gezien.

Obama liet blijken dat een akkoord met de 500 miljoen consumenten tellende EU prioriteit heeft boven een eventueel akkoord met een 63 miljoen tellend Verenigd Koninkrijk dat die Unie heeft verlaten. Over twee maanden stemmen de Britten of zij lid willen blijven van de EU.

„Het Verenigd Koninkrijk zal achter in de rij moeten aan sluiten. Niet omdat we geen ‘speciale relatie’ meer zouden hebben, maar omdat de zware last die voorafgaat aan ieder handelsakkoord de toegang tot een grote markt met veel landen efficiënter is dan een stukje-bij-beetje akkoorden”, zei hij

In het Brexit-kamp werd gezegd dat vanwege de sterke historische band tussen de Amerikanen en de Britten een handelsakkoord na een vertrek uit de EU snel geregeld zou zijn. Het Brexit-kamp zaaide vrijdag zoals eerder na waarschuwingen opnieuw twijfel. Londens burgemeester Boris Johnson, voorstander van Brexit, claimde zelfs dat de „deels Keniase” afkomst van de president hem anti-Brits had gemaakt.