Lagere transactiekosten

None

Als bedrijven fuseren doen zij dat in het algemeen om twee redenen: uitbreiden (naar een nieuwe markt of andere producten) en kostenbesparingen. Bij deze fusie gaat het vooral om kostenbesparingen. En nu maar hopen dat die besparingen niet alleen ten goede komen aan de aandeelhouders van de fuserende beurzen maar ook aan de uiteindelijke cliënt, u! Als indirecte belegger, via bijvoorbeeld uw pensioenfonds, hebt u baat bij die fusie omdat de betaalde transactiekosten, als de banken en brokers die al doorgeven, zorgen voor een afname van de totale kosten. Die kunnen per saldo behoorlijk oplopen. Als particuliere belegger schiet u er vrijwel niets mee op. Transactiekosten zijn nu al vrijwel verwaarloosbaar en worden gemeten in honderdsten van procenten. Bij u gaat het vooral om de juiste beleggingskeuze die u maakt. Maak die, dan bent u de kosten van aan- en verkoop snel vergeten.