Plots is stipje in de Bandazee belangrijk

„Masela is enorm belangrijk”, zegt Joko Widodo, president van Indonesië in NRC (16/4).

Hij doelt op het te ontginnen gasveld bij het eiland Ma(r)sela (Molukken) en niet op het eiland zelf. Want dit stipje in de Bandazee is nooit relevant geweest voor overheden.

Ik leerde Marsela kennen toen ik er verbleef voor wetenschappelijk onderzoek (1981-1983).

De bevolking leefde onder moeilijke omstandigheden door gebrek aan drinkwater, voedsel en andere voorzieningen, maar onderhield een levendig cultureel systeem waarin respect voor de leefomgeving diep verankerd is. Deze situatie is tot op heden vrijwel ongewijzigd gebleven.

Het is ironisch dat een gebied dat honderden jaren in vergetelheid is gelaten, nu „enorm belangrijk” wordt geacht voor het hele landsbelang.

De grootschalige gaswinning zal een ongelooflijke impact hebben op het leven van de plaatselijke bewoners en hun natuurlijke omgeving. Studenten uit de regio, gesteund door wetenschappers, hebben zich sterk gemaakt voor onshore verwerking van het gas.

Het is opmerkelijk dat de beslissing van president Widodo positief voor hen is uitgevallen, waardoor prioriteit wordt gegeven aan lokale werkgelegenheid.

Maar een belangrijke vraag blijft nog open, namelijk in hoeverre investeerders en de Indonesische overheid duurzame ontwrichting van het gebied willen voorkomen.

    • Dr. Toos van Dijk
    • Cultureel Antropoloog