Geen akkoord over Griekse schulden

Kwijtschelding blijft een twistpunt in onderhandelingen. Volgende week praten de ministers verder.

Jeroen Dijsselbloem na afloop van een vergadering van de Eurogroep.
Jeroen Dijsselbloem na afloop van een vergadering van de Eurogroep. Foto AP

Griekenland krijgt pas weer nieuwe leningen als het met nieuwe bezuinigingsvoorstellen komt. Die hoeven dan niet meteen doorgevoerd te worden, maar moeten wel ‘klaarstaan’ voor als er weer nieuwe ingrepen nodig zijn om de gemaakte begrotingsafspraken na te komen. Dat heeft eurogroepvoorzitter en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) gezegd na afloop van de vergadering van Europese ministers van Financiën, vrijdag in Amsterdam. Een overeenkomst is nabij, maar „op een aantal fronten zijn we er nog niet uit”, aldus Dijsselbloem.

De gesprekken over de uitkering van 5 miljard euro uit een totaalpakket van 86 miljard nemen al maanden in beslag. De hoop was vrijdag tot een akkoord te komen, maar dat is niet gelukt. Waarschijnlijk gaan de gesprekken donderdag 28 april verder. Er werden deze week door Griekenland wel een paar stappen in de richting van de Eurogroep gezet. De Griekse regering maakte bekend het pensioenstelsel te hervormen en het btw-tarief te verhogen van 23 naar 24 procent.

Maar het heetste hangijzer is de vraag of de Eurogroep een deel van de Griekse staatsschuld kwijtscheldt. Bij ongewijzigd beleid zal de staatsschuld groeien naar 174,4 procent van het bruto binnenlands product. Een schuld die Griekenland nooit zal kunnen aflossen, denkt ook het IMF.

Dijsselbloem herhaalde dat voor het kwijtschelden van schulden op dit moment geen steun is in de Eurogroep. Er moet onder meer nog gesproken worden over andere manieren waarop de schulden van de Grieken beter te beheersen zijn.

Griekenland is al bezig bezuinigingen door te voeren ter grootte van 3 procent van het bbp. De nieuwe maatregelen zouden nog eens 2 procent van het bbp moeten bedragen. Als hierover komende week een akkoord bereikt wordt, valt er volgens Dijsselbloem ook weer te praten over schuldkwijtschelding.

Het IMF vindt dat eurolanden Griekse schulden moeten kwijtschelden, omdat Griekenland anders nooit aan zijn begrotingsdoelen kan voldoen. De eurogroep is daar optimistischer over. Volgens de eurolanden zouden Grieken een begrotingsoverschot kunnen behalen van 3,5 procent van het bbp, waardoor er ruimte komt voor het aflossen van leningen. Het IMF denkt dat 1,5 procent het hoogst haalbare is.