Panty schaaft als kaasmolen microben van vrouwenhuid

In het artikel van Hester van Santen over het strooien van bacteriën (‘Strooit een mens bacteriën rond?’, 18 april) wordt geen melding gemaakt van de kennis die werd opgedaan in de 70er en 80er jaren van de vorige eeuw. Toen werd er veel onderzoek gedaan naar dragerschap en het strooien van met name Staphylococcus aureus. Deze huidbacterie was en is geducht vanwege het vermogen om wondinfecties te veroorzaken. Het bleek dat lang niet alle dragers van Staphylococcus aureus strooiden: het waren vooral mannen die het deden, vrouwen strooiden heel weinig. Maar trokken vrouwen nylonkousen of een panty aan dan werden de draagsters ook strooisters. Huidschilfers beladen met Staphylococcen worden door de nylonkous als door een kaasmolentje van huid afgeschraapt en kunnen vervolgens hun weg vinden naar kwetsbare patiënten.

    • Prof Dr Jos WM van der Meer