Giftig gas uit kunstwerken Hirst

Uit de kunstwerken op sterk water van Damien Hirst ontsnappen concentraties formaldehyde, het kankerverwekkende gas. Dat blijkt uit een recentelijk gepubliceerd onderzoek van de Italiaanse hoogleraar Pier Giorgio Righetti, in 2012 gehouden tijdens de grote Hirst-tentoonstelling in Tate Modern in Londen. De gemeten concentraties overschreden de toegestane grens met een factor tien. De risico’s voor bezoekers waren niettemin verwaarloosbaar, aldus Righetti. (NRC)