Maximumleeftijd jeugdloon verlaagd naar 21 jaar

De leeftijd voor het minimumjeugdloon wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. Daarover heeft minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) overeenstemming bereikt met werkgevers en werknemers. De verlaging gaat in twee stappen, in 2017 en 2019, waardoor kan worden ingegrepen als die leidt tot banenverlies. Voor werkgevers komt er een compensatieregeling voor de hogere loonkosten.

Asscher maakte dat donderdagochtend bekend bij de presentatie van wat hij, in navolging van het sociaal akkoord uit 2013, zijn ‘voorjaarspakket’ noemde: het repareren van een aantal maatregelen in de Wet werk en zekerheid die het gevolg waren van dat sociaal akkoord.

Behalve verlaging van de minimumjeugdloonleeftijd en verhoging van de lonen voor jongeren van 18 tot en met 20, wordt het voor seizoenswerkers makkelijker om na een tijdelijk contract een nieuw contract te krijgen. Nu mogen seizoenswerkers, in bijvoorbeeld de horeca of de tuinbouw, maar een beperkt aantal contracten achter elkaar aangeboden krijgen. Daarna moeten ze óf zes maanden wachten óf in vaste dienst. Die tussenperiode kan drie maanden worden, als werkgevers en werknemers dat afspreken in hun cao’s.

Asscher komt ook tegemoet aan kritiek van vooral het midden- en kleinbedrijf over de transitievergoedingen bij ontslag en het twee jaar lang doorbetalen van loon bij langdurige ziekte. Die transitievergoeding blijft bestaan, maar het wordt mogelijk dat in sommige gevallen niet de werkgever, maar de UWV die betaalt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij faillissement of bedrijfsbeëindiging als de werkgever met pensioen gaat. Er komt verder niet, zoals de bedoeling was, een wet die de payrollconstructies moet beperken. In de Tweede Kamer heeft Asscher de coalitiepartijen achter zich voor zijn voorstellen.

FNV-voorzitter Ton Heerts noemt afschaffing van het jeugdloon een „historische stap, afgedwongen door de acties van jongeren van de FNV”. Versoepeling van de regels voor seizoensarbeid is volgens Heerts alleen bedoeld voor écht seizoenswerk. „De redacteuren van Pauw moeten gewoon het hele jaar in dienst zijn.”