Promovendi: voorbereiding op onderwijs moet beter

Promovendi klagen dat ze met weinig of geen voorbereiding voor de collegezalen terechtkomen.

Archiefbeeld. Een collegezaal in Groningen.
Archiefbeeld. Een collegezaal in Groningen. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Een groot deel van de promovendi heeft het gevoel onvoldoende voorbereid te zijn op haar of zijn onderwijstaak. Dat blijkt uit een enquête van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Van de 256 ondervraagden zegt 49 procent ontevreden te zijn over de begeleiding bij het lesgeven.

Ruim een derde van de promovendi is op geen enkele manier geschoold voor zijn of haar onderwijstaak; 44 procent is van mening te laat te zijn opgeleid. Van degenen die wel scholing hebben gehad, vindt 45 procent dat die voorbereiding te kort heeft geduurd. Ongeveer 31 procent noemt de kwaliteit onvoldoende.

Hoewel de meerderheid (54 procent) van de ondervraagden wel tevreden is over de voorbereiding op haar onderwijstaak, krijgt de scholing gemiddeld met een 5,4 een nipte onvoldoende. 70 procent geeft bovendien aan meer tijd aan onderwijs kwijt te zijn dan in zijn of haar contract was vastgelegd.

Het ISO en het PNN pleiten ervoor dat universiteiten promovendi de mogelijkheid bieden een basisopleiding te volgen voordat ze voor de klas komen te staan. Verder moet de begeleiding wat de onderzoekers betreft meer structureel worden opgezet, beoordeeld en gemonitord en moet het aantal onderwijsuren beter overeen komen met wat in het contract staat.

    • Bastiaan Nagtegaal