Advies: bepaal kabinetsbeleid ook op immateriële factoren

Kabinetsbeleid moet voortaan niet alleen tot stand komen op basis van de macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau maar ook van een nieuw te ontwikkelen Monitor Brede Welvaart. Deze zal daarbij andere criteria in kaart moeten brengen dan alleen de omvang van de economie. Ook immateriële factoren als gezondheid en milieu moeten hier een serieuze rol in krijgen. Dat stelt een parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. (NRC)