Hier vloeit geen bomenbloed

Bomenmartelplaats? Welnee

Na het lezen van het artikel over Peter Wohlleben in de NRC van 9/10 april waarin het Amsterdamse Bos wordt omschreven als een bos zonder ziel en Klimpark Fun Forest Amsterdam wordt omschreven als een „martelplaats voor bomen waarbij het bomenbloed uit de bomen sijpelt”, vonden wij een reactie vanuit Fun Forest wel op zijn plaats.

Ons uitgangspunt is dat de bossen waarin onze klimparken zich bevinden over honderd jaar net zo vitaal zijn als nu. Wij controleren de bomen jaarlijks op vitaliteit en gebruiken bevestigingsmethoden waarbij de boomstam op geen enkele manier wordt doorboord of ingeboord. Van bomenbloed vanwege ons klimpark of de installaties in de bomen is geen sprake.

Wel begrijpen wij waar Peter Wohlleben vandaan komt met zijn visie op bomen. Idealiter wordt een (oer)bos met rust gelaten, maar dat is een morele afweging met voor- en nadelen en in een stadsbos moeilijk haalbaar. Fun Forest biedt een actieve en avontuurlijke beleving van het bos en de natuur. Dat is met de toenemende mate van vervreemding van de natuur onder jongeren en ook ouderen in onze ogen een groot goed. Wat ons betreft mogen alleen daarom al nog meer grote en kleine apen door de bomen gaan klimmen!

Bevriend staatshoofd Hitler

Karikatuur ademde tijdgeest

De vraag of belediging van een bevriend staatshoofd strafbaar moet zijn, houdt ook de Haagse gemoederen bezig. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil deze belediging uit het wetboek van strafrecht. Joost Taverne (VVD) vindt het belangrijk dat het beledigen van het bevriende staatshoofd niet langer strafbaar is, omdat daarvoor geen jurisprudentie is, omdat het weinig voorkomt. (NRC 19/4) Die jurisprudentie is er wel, en die is waarschijnlijk geruststellend voor Taverne en tekenaar Ruben L. Oppenheimer. In 1936 besloot het Openbaar Ministerie de hoofdredacteur van het sociaal-democratische dagblad Het Volk te vervolgen, omdat hij ‘opzettelijk het hoofd van een bevriende staat [had] beledigd’. Dat staatshoofd was de Duitse Führer Adolf Hitler. En net als nu kwam de aandrang om de krant te vervolgen uit het land van het bevriende staatshoofd. Het Volk had een spotprent geplaatst die Peter van Reen had gemaakt naar aanleiding van het doodschieten van de leider van de Zwitserse nazi’s door een Joodse student, wat in Duitsland tot een golf van antisemitisme had geleid. Van Reen laat Hitler met veel bravoure zeggen: „Wij brave nazi’s hebben nog nimmer een politiek tegenstander vermoord.” Hitler staat achter de grafzerken van Rathenau, Ertzberger en Röhm, zijn door de nazi’s vermoorde tegenstanders, en vóór de SA-mannen die zulke liquidaties uitvoerden. De hoofdredacteur kreeg een geldboete, maar werd in hoger beroep vrijgesproken, omdat het gerechtshof oordeelde dat de krant kritiek op Hitler had gepubliceerd, die wel zwaar was aangezet, maar wettelijk was toegestaan. Een interessante getuige à décharge was de historicus G.W. Kernkamp die verklaarde dat de geschiedeniswetenschap karikaturen als belangrijke bronnen beschouwt voor het begrijpen van de tijdgeest.

Henk Slechte, historicus

Cartoons Erdogan

Kan er niet om lachen

Heel jammer dat jullie die smakeloze cartoons over Erdogan hebben gepubliceerd. Ik heb er niet om kunnen lachen. Ik heb niet het idee dat hiermee het belang van onze democratische vrijheid en recht van spreken gediend wordt. Met dergelijke cartoons vergroten wij niet het respect voor onze cultuur. Ik weet zeker dat de Arabische en Aziatische wereld hier in ieder geval geen waardering voor hebben.

Ik zou willen dat wij op een positieve manier onze cultuur naar buiten kunnen brengen. Daar heeft NRC in ieder geval niet toe bijgedragen.

Marion Keijzers

  • Henk Slechte
  • Marion Keijzers
  • Ernst-Jan Swarte
  • Fieke Swarte-Roozen
  • eigenaren 4 Fun Forest klimparken
  • Historicus