Bestuurder te vaak man en 55+

Het schort ernstig aan de diversiteit binnen raden van toezicht en besturen van culturele instellingen. Uit een onderzoek van Cultuur-Ondernemen en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur blijkt dat 55 procent van de leden man is en boven de 55. Jongeren onder de 35 zijn schaars, de culturele diversiteit is volstrekt onvoldoende. Ook aan kennis over digitalisering en big data is een groot gebrek. Volgens de onderzoekers zou meer buiten de eigen netwerken moeten worden geworven.(NRC)