Minimumjeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft

Jongeren vanaf 21 jaar gaan hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen.

Foto Lex van Lieshout / ANP

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) presenteerde donderdagmorgen plannen om het minimumjeugdloon de komende jaren af te bouwen. De leeftijd waarop het minimumjeugdloon afloopt wordt stapsgewijs in 2017 en 2019, verlaagd van 23 tot 21 jaar.

Met de versoepeling van het jeugdloon gaan jongeren vanaf 21 jaar hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. “Volwassenen verdienen een volwassen beloning”, aldus Asscher bij het presenteren van de voorstellen donderdag. Het minimumloonjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

Tijdens de persconferentie sprak de minister van een “gezamenlijke inspanning” van het kabinet, de coalitiepartijen en de sociale partners. Eerder sprak Asscher nog over een dilemma. De Tweede Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, pleitte al langer voor zo’n maatregel, maar die mag geen werkgelegenheid kosten.
Coalitiepartner VVD vreest onder meer dat jongeren te duur worden met als gevolg dat de jeugdwerkloosheid stijgt. Om te voorkomen dat werkgevers jongeren gaan weren vanwege een te hoog minimumloon, komt er voor werkgevers een compensatieregeling. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de plannen van Asscher doorgerekend en zegt dat als 21- en 22-jarige hetzelfde minimumloon krijgen als andere volwassenen, dan ongeveer 15.000 mensen in die groep zonder werk komen te zitten. De werkgelegenheid voor hen daalt met ongeveer 5 procent, heeft het Centraal Planbureau eerder berekend.

PvdA-woordvoerder Roos Vermeij sprak donderdagmorgen van een “doorbraak” als het om afschaffing van het minimumjeugdloon gaat: “Daar is sinds 1984 niets meer aan gedaan.” VVD-woordvoerder Bas van ’t Wout erkende dat afschaffing ervan “geen onderdeel uitmaakte van ons verkiezingsprogramma. Maar de problemen rond het seizoenswerk worden nu opgelost. Dat moet, bij wijze van spreken, nog voor deze zomer worden opgelost”. Ook de handreikingen aan vooral het midden- en kleinbedrijf bij de transitievergoedingen is volgens Van ’t Wout winst.

FNV-voorzitter Ton Heerts noemt afschaffing van het jeugdloon een “historische stap, afgedwongen door de vele acties van jongeren die aangesloten zijn bij FNV”.

Zie ook: Wat is mijn minimumloon per uur? Bereken het hier.

Seizoenswerk

Behalve verlaging van de minimumjeugdloonleeftijd en verhoging van de lonen voor jongeren van 18 tot en met 20, wordt het voor seizoenswerkers makkelijker om na een tijdelijk contract een nieuw contract te krijgen. Nu mogen seizoenswerkers (op bijvoorbeeld campings en strandhoreca of in de tuinbouwsector) na afloop van een contract een half jaar lang geen nieuw contract aannemen. Die periode wordt verkort naar 3 maanden. Dat wordt niet in de wet geregeld, werkgevers en werknemers mogen daarover in cao-onderhandelingen afspraken maken.

Asscher komt ook tegemoet aan kritiek vanuit het bedrijfsleven op de verplichte transitievergoedingen bij ontslag en het 2 jaar lang doorbetalen van loon bij langdurige ziekte. Die transitievergoeding blijft bestaan, maar het wordt mogelijk dat in sommige gevallen niet de werkgever, maar de UWV die betaalt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij faillissement of bedrijfsbeëindiging als de werkgever met pensioen gaat.
Werkgevers kunnen langdurig zieke werknemers, waarvan snel duidelijk is dat die niet meer aan het werk gaan, eerder bij het UWV aanmelden. “Als reïntegratie op voorhand zinloos is, moet er sneller een uitkering geregeld worden”, aldus Asscher.