Hoogleraar was ‘enigszins verwijtbaar onzorgvuldig’

Hoogleraar pathologie Chris Meijer van het VUmc heeft zijn zakelijke belangen bij zijn wetenschappelijke publicaties veelvuldig niet vermeld, maar bij slechts één daarvan was sprake van onzorgvuldig handelen. Dat blijkt uit het dinsdag verschenen rapport van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van het VUmc. De commissie beoordeelt dit als een „enigszins verwijtbare onzorgvuldigheid”, die heeft geleid tot een „uiterst geringe schending van het vertrouwen in de wetenschap”. De hoogleraar heeft het belang alsnog gemeld bij het betreffende tijdschrift, schrijft het VUmc. De hoogleraar kwam vorig jaar in opspraak nadat uit onderzoek van NRC bleek dat hij zijn zakelijke belangen bij de totstandkoming een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had verzwegen. Hij was de grootste pleitbezorger van dat nieuwe bevolkingsonderzoek. De redenering van de commissie dat een wetenschapper zijn relevante zakelijke belangen niet altijd bij tijdschriften hoeft te melden, is niet gangbaar in de wetenschap. Volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening uit 2012 dienen wetenschappers altijd transparant te zijn over voor het onderzoek relevante zakelijke belangen. (NRC)