Verpleegkundige geschorst om plaatsen Facebookfoto’s

De verpleegkundige uit het Isala-ziekenhuis in Zwolle plaatste foto’s van medische ingrepen.

Foto iStock

Een verpleegkundige uit het Isala-ziekenhuis in Zwolle is geschorst, vanwege het plaatsen van foto’s van medische ingrepen op Facebook. Volgens het ziekenhuis is met het plaatsen van de foto’s het medisch beroepsgeheim geschonden en mogelijk is de plaatsing ook in strijd met de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het ziekenhuis laat in een reactie weten “erg geschrokken” te zijn en dat het de zaak “heel hoog” opneemt. De zaak kwam aan het licht doordat de Volkskrant via een anonieme tipgever de betreffende foto’s gekregen en ingezien heeft.

De krant schrijft dat op de foto’s onder meer “operatief verwijderde voorwerpen, inwendige opnamen van patiënten en röntgenfoto’s” te zien zijn. Isala heeft de zaak doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de opvolger van het College bescherming persoonsgegevens. Het ziekenhuis heeft preventief melding gedaan van een vermoedelijk datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt op dit moment door Isala onderzocht.

‘Appen’

In februari stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de gratis berichtenapp WhatsApp niet gebruikt mag worden voor het versturen van medische gegevens door artsen en verpleegkundigen. Uit een artikel in NRC vorig jaar bleek dat veel artsen het gratis berichtenprogramma gebruiken voor het onderling delen van informatie over patiënten, in sommige gevallen ook foto’s en andere privacygevoelige informatie. Dat doen ze vaak voor overleg met collega’s op afstand.

    • Maarten Back