Katholieke Kerk: onderzoek naar geheime schikkingszaken kindermisbruik

De Katholieke Kerk komt tegemoet aan wens van klachtencommissie van meldpunt kerkelijke misbruik.

Foto Chris Keulen

De Katholieke Kerk laat alle in het geheim afgehandelde gevallen van kindermisbruik onderzoeken. Het hoofd van het meldpunt voor kerkelijk misbruik krijgt inzage in kopieën van de documenten. Zo kunnen de in het geheim afgekochte klachten steunbewijs opleveren voor slachtoffers die in de officiële klachtenprocedure onvoldoende bewijs hadden.

Daarmee komt de Kerk tegemoet aan de wens van Wiel Stevens, voorzitter van de klachtencommissie van het meldpunt. Die riep vorige maand in NRC de Kerk op om geheime mediation- en schikkingzaken na te lopen op mogelijk steunbewijs voor slachtoffers in de officiële procedure. Er zijn 250 slachtoffers met een authentiek verhaal, maar gebrek aan bewijs.

Niet openbaar

Uit NRC-onderzoek bleek dat de Kerk een derde van het misbruik in het geheim financieel heeft afgehandeld, buiten de klachtprocedure om. Daardoor is in 342 van de 1.045 zaken niet openbaar wat er is gebeurd.

Ook oud-minister Wim Deetman mag de kopieën van de geheime documenten inzien. Hij wil zich, volgens de Kerk, een oordeel vormen over „het impliciete verwijt in het artikel” dat er een doofpot is.

Na de inzage worden de kopieën vernietigd. Daartegen bestaat weerstand. De voorzitter van de stichting die het meldpunt beheert, Rob van de Beeten, noemde het eerder belangrijk dat alle documenten toegankelijk blijven voor wetenschappelijk onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer pleit ook slachtofferorganisatie KLOKK daar voor. Achteraf moet een compleet beeld gevormd kunnen worden over de werkelijke aard en omvang van het misbruik zoals dat uit de klachten blijkt, aldus KLOKK.

    • Joep Dohmen