Hoogleraar was ‘enigszins onzorgvuldig’

VUmc-professor Meijer promootte onderzoek waar hij zelf een zakelijk belang bij had.

Hoogleraar pathologie Chris Meijer van het VUmc heeft relevante zakelijke belangen bij zijn wetenschappelijke publicaties veelvuldig niet gemeld. Slechts één keer was daarbij sprake van onzorgvuldig handelen. Dat concludeert de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van het VUmc die onderzoek deed naar het omvangrijke werk van de hoogleraar.

De conclusie is opmerkelijk, omdat wetenschappers volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening altijd transparant moeten zijn over hun belangen. „Mogelijke schijn van belangenverstrengeling wordt altijd vermeden dan wel vermeld in publicaties”, staat in de code uit 2012, die sindsdien door alle universiteiten wordt ondersteund.

„Wonderlijk”, zegt ook Jan Sixma, oud-voorzitter van de Gezondheidsraad: „De redenering van de commissie is: als een wetenschapper er niet direct financieel op vooruit gaat, hoeft hij een belang niet te melden. Dat is niet het standpunt van eerdere studies, of commissies, of van wetenschappelijke tijdschriften. Die willen dat je alles meldt. Het is ook niet mijn standpunt.”

Uit onderzoek van NRC bleek vorig jaar dat hoogleraar Meijer zakelijke belangen had bij een nieuw bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Hij was de belangrijkste aanjager van dat bevolkingsonderzoek en had de belangen verzwegen.

Het Amsterdamse ziekenhuis besloot daarom onder meer een commissie in te stellen die ruim honderd relevante publicaties van Meijer over dit onderwerp bekeek. De commissie oordeelt dat sprake is van „enigszins verwijtbare onzorgvuldigheid”. Ze noemt Meijers handelen een „uiterst geringe schending van het vertrouwen in de wetenschap”.

    • Esther Rosenberg
    • Hugo Logtenberg