Asscher wil onderzoek naar inburgering

Het aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen haalt, is volgens de minister “zorgwekkend” laag.

De zorgen van Asscher worden gedeeld door meer partijen in de Tweede Kamer. ANP / Bart Maat

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat een onderzoek instellen om erachter te komen waarom het inburgeringsproces niet goed verloopt. Dat schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer. Het aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen haalt, blijkt volgens de minister “zorgwekkend” laag.

De nieuwe inburgeringswet is op 1 januari 2013 in werking getreden. Nieuwkomers hebben daarbij een termijn van drie jaar om in te burgeren. Van de groep die in het eerste kwartaal van 2013 begon, de nieuwkomers waarvan de inburgeringstermijn dus in het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen, was op 1 april de helft nog niet geslaagd voor het examen.

Van de 53.000 nieuwkomers die in de jaren 2013, 2014 en 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden, hebben volgens Asscher 47.000 het examen nog niet gehaald. De mensen die begonnen in 2014 en 2015 hebben nog respectievelijk twee en een jaar om aan hun inburgeringsplicht te voldoen.

Zorgen in de Tweede Kamer

Een belangrijke verandering met de inburgeringswet uit 2007 is dat de inburgeraar zelf meer verantwoordelijkheid draagt om te slagen. Nieuwkomers die niet op tijd officieel inburgeren, betalen een boete van maximaal 1.250 euro.

Persbureau ANP meldt dat verschillende partijen in de Tweede Kamer hun zorgen hebben geuit. Zo noemde Malik Azmani van de VVD de cijfers “schrikbarend”. Ahmed Marcouch van de PvdA pleitte voor extra begeleiding van nieuwkomers. Sjoerd Sjoerdsma van D66 zei: “Als Asscher nu niet echt actie onderneemt, loopt Nederland over een aantal jaar aan tegen een integratieramp inclusief een bijstandsexplosie”.

    • Liza van Lonkhuyzen