In eerste soloprogramma kijkt Viggo Waas weemoedig terug op jeugdhelden

De try-outs voor Cruijff & Pipo, het eerste soloprogramma van NUHR-cabaretier Viggo Waas, waren in maart al begonnen – twee weken voordat Johan Cruijff stierf.

Viggo Waas Foto ANP KIPPA

De try-outs voor Cruijff & Pipo, het eerste soloprogramma van NUHR-cabaretier Viggo Waas, waren in maart al begonnen – twee weken voordat Johan Cruijff stierf. Waas moet er sindsdien heel wat aan hebben vertimmerd. Maar de voorstelling die hij wilde maken, met een verwijzing naar twee van zijn jeugdhelden in de titel, heeft er niet zichtbaar onder geleden. Integendeel: de jongensjaren waarop hij terugkijkt, zijn door Cruijffs dood des te onherroepelijker voorbij. Dat geeft zijn optreden een extra weemoedige lading.

Waas versnijdt zijn jeugd met een tweede verhaallijn: de schrijnende oorlogsbelevenissen die zijn vader als jonge jongen doormaakte. Maar die parallellen zijn soms twijfelachtig. De joodse onderduiker uit de jeugd van zijn vader kan niet simpelweg worden gespiegeld met de uit Syrië teruggekeerde moslim die in Waas’ hedendaagse verhaal een veilig heenkomen zoekt. Bovendien gaat elke scène gepaard met een nieuwe verkleding. Dat geeft de voorstelling iets omslachtigs en iets onhandigs, hoe vaardig Waas zijn al of niet gefantaseerde herinneringen ook weet op te dissen. Juist tijdens cruciale verhaalwendingen staat hij te vaak voorover gebogen, half afgewend van het publiek, om weer een volgend paar sokken aan te trekken.

In een paar lekkere, welluidende liedjes wordt Viggo Waas begeleid door Wouter Planteijdt die zijn gitaren kan strelen, maar ook laten gieren, en spannende geluidssporen onder de verhalen legt. Zo houden ze de aandacht samen terdege vast.

    • Henk van Gelder