Van Rey praat onzin, lekken is geen usance

Bij burgemeestersbenoemingen is ‘klankborden met partijgenoten’ geen staande praktijk, schrijft oud-burgemeester Jos Geukers.

Foto / Bas Czerwinski

Complete onzin wat Jos van Rey de rechtbank voorhoudt: het zou vaak voorkomen dat rondom burgemeestersbenoemingen geheime informatie uit de vertrouwenscommissie wordt gedeeld. ‘Klankborden met partijgenoten’ noemt hij dat.

Misschien niet zo handig dat minister Plasterk onmiddellijk in een tweet reageert met ‘Dat is niet waar’. Maar hij heeft wel degelijk gelijk.

Uit eigen ervaring weet ik dat in het overgrote deel van de vertrouwenscommissies bijzonder gewetensvol wordt omgegaan met de wettelijke geheimhoudingsplicht. Die plicht geldt voor alle raadsleden van de vertrouwenscommissie. En ook voor een wethouder, griffier en gemeentesecretaris, die als adviseurs deelnemen. Maar ook ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Dit bleek ook al in eerdere uitspraken van rechtbanken. In deze zaken kregen een lid van een vertrouwenscommissie (procedure Stichtse Vecht) en een sollicitant (procedure Roermond) beiden straffen opgelegd.

En dan nog: ook als iedereen door rood licht rijdt, is het strafbaar

Het is dus niet waar, dat „iedereen het doet”. Maar dan nog: „als iedereen door rood licht rijdt, dan mag ik het ook, en ben ik dus niet strafbaar”. Kom nou toch. Ook stellen dat de wet op dit punt achterhaald zou zijn – en dus niet gevolgd hoeft te worden – maakt iemand niet minder strafbaar.

De rechtbank had wel een terechte vraag aan Van Rey: of eventuele informatievoorziening voor sollicitanten niet anderszins geregeld is of kan worden. Daar kwam geen echt antwoord op. Ook hier vanuit de praktijk: sommige lokale politieke partijen wijzen uit eigen kring zogenoemde informanten aan. Zij zijn echter nimmer lid van de vertrouwenscommissie. Bij hen kunnen kandidaat-burgemeesters desgewenst hun licht opsteken. Maar ook tussen deze informanten en leden van de vertrouwenscommissie is ieder overleg over de benoemingsprocedure en de kandidaten uit den boze.

Wat wel kan kloppen, is dat in de partijlijn met elkaar over kandidaten wordt gesproken. Het zou ook raar zijn als dat niet gebeurt, en ook raar als dat niet zou mogen. Maar nog steeds geldt ook dan dat alle betrokkenen binnen de vertrouwenscommissie zich van dergelijke contacten dienen te onthouden.

Jos van Rey heeft ontegenzeggelijk een grote bijdrage geleverd aan de (economische) ontwikkeling van Roermond. Ons openbaar bestuur is enorm gebaat bij gangmakers met een drive die hij jarenlang heeft laten zien. Maar als die drive leidt tot ‘zonnekoninggedrag’ gaat kennelijk ook het normbesef vervagen. Daar heb ik geen goed gevoel bij.

Jos Geukers (CDA) was burgemeester van Westervoort (2006-2013).

    • een onzer redacteuren