Tweede Kamer stemt in met opvolger Wob

De nieuwe wet moet de overheid dwingen opener te zijn. Er komt onder meer een openbaar informatieregister.

Kamerlid Linda Voortman is één van de initiatiefnemers van de nieuwe wet die de overheid moet dwingen opener te zijn.
Kamerlid Linda Voortman is één van de initiatiefnemers van de nieuwe wet die de overheid moet dwingen opener te zijn. Foto Bart Maat/ANP

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Onder meer PvdA, SP, D66, PVV en GroenLinks stemden voor het wetsvoorstel van Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66).

De initiatiefnemers vinden dat het moet afgelopen zijn met het overmatig zwartlakken van zinnen in documenten. Openbaarheid van overheidsinformatie moet daarom weer een recht worden.

Vanaf nu dient een passage die is weggelaten vergezeld te gaan met een reden waarom het recht op openbaarheid hier niet zwaar genoeg telt. Het enige dat onder de nieuwe wet nog weggelakt mag worden is de persoonlijke mening van ambtenaren, om zo discussies mogelijk te laten. Tevens dienen ambtelijke prognoses en scenario’s ook openbaar gemaakt te worden.

Het nieuw op te zetten informatieregister, met daarin alle documenten die direct al openbaar kunnen worden gemaakt, zal stapsgewijs worden ingevoerd door de betrokken departementen en gemeentes, bijvoorbeeld bij een ict-vernieuwing. De controversiële dwangsom die aan gemeentes wordt opgelegd als er niet tijdig wordt gereageerd op een verzoek tot openbaarmaking, wordt afgeschaft. In het verleden werd daar nog weleens misbruik van gemaakt.