Kamp: verwacht dat winning gas op huidig niveau blijft

De NAM wil de gaswinning na 1 november dit jaar op 27 miljard kuub houden, met in strenge winters een marge tot 33 miljard kuub.

Henk Kamp op werkbezoek in Groningen. Foto Robin Utrecht/ANP

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) verwacht dat de winning uit het Groningse gasveld op hetzelfde niveau blijft als dit jaar. De bewindspersoon reageert daarmee op het voorstel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de gaswinning ook na 1 oktober dit jaar op 27 miljard kuub te houden, en bij een strenge winter op 33 miljard kuub.

De minister heeft nog geen officieel gasbesluit genomen, maar acht het “gegeven de ontwikkelingen in Groningen” op voorhand “niet aannemelijk dat het nog vast te stellen winningsniveau boven het huidige winningsniveau uitkomt”, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Twitter avatar WubbyL wubby luyendijk Kamp over #gaswinning:het is op voorhand niet aannemelijk dat het nog vast te stellen winningsniveau boven ’t huidige winningsniveau uitkomt

In een persbericht geeft de NAM dinsdag aan dat het van plan is het huidige niveau te handhaven, maar dat de productie voor de komende jaren nog niet vastligt:

“Voor het eerstvolgende gasjaar stelt NAM in het Winningsplan voor de huidige jaarproductie van 27 miljard m3 en de huidige verdeling over de productielocaties te handhaven. In de toekomst kan de productie jaarlijks op een beheerste en gelijkmatige wijze worden aangepast.”

Voorstel NAM

Feitelijk neemt Kamp het besluit hoeveel gas er gewonnen gaat worden, maar in het winningsbesluit heeft de NAM op 1 april de minister een voorstel gedaan hoeveel Gronings aardgas het mijnbouwbedrijf na 1 oktober wil oppompen en hoe dat volgens de NAM veilig kan. Dat is belangrijk, schreef NRC-redacteur Wubby Luyendijk eerder, want door de aardgaswinning beeft de bodem, scheuren huizen, raken gebouwen ontzet en lopen Groningers gevaar.

In de brief geeft Kamp bovendien aan dat het aantal huizen dat niet voldoet aan een belangrijke veiligheidsnorm lager uitkomt. Het gaat om een norm die uitdrukt wat de kans is dat een bewoner in het risicogebied overlijdt door een aardbeving. Volgens de NAM hoeven er nog maar honderd gebouwen te worden verstevigd.

Dat is opvallend, aangezien er door partijen als de provincie Groningen, Economische Zaken en de NAM zelf eerder nog cijfers werden genoemd over 4.000 tot 152.000 huizen die versterkt moeten worden. In totaal staan er 212.5000 huizen en appartementen in het risicogebied. Kamp geeft in de brief dan ook niet over te gaan tot een “directe aanpassing” van het versterkingsprogramma.

Inspecties

Innmiddels zijn inspecties gestart in de plaatsen Loppersum, ’t Zandt, Appingedam, Overschild en Ten Post. Aan de hand hiervan wordt bepaald of en hoe de woningen moeten worden versterkt. Kamp: “De reeds ingezette acties voor herstel van schade en het versterken van huizen zullen doorgaan, evenals het inspectieprogramma.”

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) plaatste eerder vraagtekens bij de risicoanalyse van de NAM, omdat het aantal huizen dat verstevigd moet worden waarschijnlijk veel hoger ligt. Zo schreef Luyendijk:

“De NAM heeft de bebouwing nog onvoldoende in kaart gebracht, weet niet wat de risico’s zijn voor het chemiepark in Delfzijl en heeft nog geen zicht op de plekken waar de kans op groepen slachtoffers het grootst is. Sowieso zijn rekenmodellen waarmee seismische risico’s van gasbevingen in kaart worden gebracht nog uitermate onzeker, benadrukken ook geologen.”

Definitief besluit in september

Kamp stuurt het besluit nu voor advies naar onder meer het SodM, de provincie en 22 gemeenten. Begin juli neemt het kabinet een conceptbesluit. Daar kan vervolgens op gereageerd worden, waarna eind september naar verwachting het definitieve besluit wordt genomen.

    • Jorg Leijten