brieven

Stop vroege selectie

In de discussie (15/4) over ongelijkheid in onderwijskansen wordt de grootste onrechtvaardigheid niet genoemd: wat is een kind van twaalf jaar nou helemaal? Er kan nog van alles ontwikkeld worden, maar niet wanneer al vast staat dat je niet goed genoeg bent voor havo of vwo. Je mag naar het havo of vwo, maar je moet naar vmbo, dat alleen zegt het al! Kinderen voelen dit en kunnen zichzelf beschouwen als niet goed genoeg. Dus stop met die vroege selectie, laat kinderen eerst eens goed rijpen en biedt ze leerstof aan op hun eigen niveau zonder dat er een waardeoordeel aan verbonden wordt. Laat ze zelf kiezen op welk niveau ze willen en kunnen werken.

Duitse satire

Stoker voor de rechter

Stoker (Hugo Brandt Corstius) kreeg op 23 april 1981 gelijk van een Amsterdamse rechter. Volgens mr. W.J. Borgerhoff Mulder mocht Stoker het D66-Kamerlid Sef Imkamp een racist noemen. Stoker deed dat in maart van dat jaar in zijn column in Vrij Nederland, dit naar aanleiding van een drietal artikelen op de opiniepagina van NRC. De les die de satiricus van nu hieruit kan trekken is dat het misschien zelfs leuker is als je satire ook nog eens getoetst wordt door een rechter. Een rechter kan immers feiten aannemelijk achten die het kritisch bejegenen van bijvoorbeeld Erdogan rechtvaardigen.

Daarbij zal de rechtszaak zelf, waarbij de satiricus zijn kritiek uitvoerig moet onderbouwen, een feest voor de democratie zijn.

Jan Hofdijk, indertijd stagiaire van de advocaat van Imkamp

Jort Kelder

Het midden betaalt

Het zijn ‘de hoge inkomens die het juk van de verzorgingsstaat (...) torsen’, schrijft Jort Kelder (16/4).

Kelder beperkt zich tot de afdracht van de inkomstenbelasting. In werkelijkheid zijn het echter de middeninkomens die de verzorgingsstaat betalen met loonbelasting, omzetbelasting, vele autobelastingen, diverse energieheffingen, woonbelastingen, zorgbelastingen en accijnzen. De middeninkomens houden om die reden naar verhouding veel minder vrij besteedbaar inkomen over dan de rijken.

Dirk Huizinga, Drachten