Grote steden steggelen met Rijk over financiering asielopvang

De gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vragen het kabinet meer geld voor de opvang van asielzoekers. In een brandbrief aan de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Dijsselbloem (Financiën) tornen zij aan hun afspraak met de rijksoverheid over de huisvesting van bijna achtduizend asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het zou gaan om een verschil van „enkele honderden miljoenen euro’s”, schrijven de bestuurders in de Volkskrant. Zij beogen de asielzoekers „een eerlijke kans te bieden op zelfstandigheid en participatie in hun nieuwe woonplaats.” (NRC)